I Denne Artikkelen:

Noen ansatte kan dra nytte av fleksible ytelsesplaner for å betale forsikringspremier før skatt. Personer som ikke har dette alternativet, opphører å betale disse premiene ut av sin beskattede inntjening. Helseforsikringspremier er fradragsberettiget, men fradraget er begrenset. Selvstendig næringsdrivende kan trekke hele beløpet av helseforsikringspremier som en inntektsjustering.

Lege forklarer rapport til pasient på sykehus

Alle medisinske utgifter, inkludert helseforsikringspremier, er fradragsberettigede på Plan A.

Planlegg en fradrag

Personer kan deklarere alle medisinske utgifter, inkludert helseforsikringspremier, som spesifiserte fradrag på Schedule A i Form 1040. Dette fradraget kan imidlertid ikke gi mye økonomisk fordel. Dine totale spesifiserte fradrag må være større enn standardfradraget for at du kan kreve dem. Medisinsk utgift reduseres også med 10 prosent av din justerte bruttoinntekt, noe som reduserer skattefradragsbeløpet.

Fradrag for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende kan trekke kostnaden av forsikringspremier for seg selv, deres ektefelle og avhengige på Form 1040. Du kan imidlertid bare trekke premier dersom virksomheten din hadde en årlig resultat. Du kan heller ikke ta fradraget for noen måneder som du var kvalifisert til å motta en helseplan fra en arbeidsgiver.


Video: The Story of Stuff