I Denne Artikkelen:

Forsikringssvindel dekker et bredt spekter av kriminell aktivitet, fra overbelastning av verdien av et sprukket bremselys til en skadejustering til å orkestrere en bedragerisk helseforsikringsgodtgjørelsesring. I de fleste stater kan forsikringssvindel bli belastet som en forbrytelse eller en misdemeanor, avhengig av omfanget av kriminaliteten. Enkelte typer forsikringssvindel, for eksempel Medicare svindel, kan bli belastet som en forbrytelse i henhold til føderale lover.

Attorney General Holder holder pressekonferanse på Justice Dep't

En advokat general som holder en pressekonferanse for å takle forsikringssvindel.

Myk Svindel

I USA faller alle typer forsikringssvindel inn i en av to kategorier: mykt svindel eller hardt svindel. Mjuk svindel, også kjent som mulighetssvindel, innebærer overdrivelse av et legitimt forsikringsspråk. For eksempel anses overdrivelse av verdien av eiendom ødelagt i en brann eller oppblåsning av reparasjonskostnadene fra en fenderbender vanligvis betraktet som svak svindel og resulterer i en misdemeanor-kostnad. Men hvis beløpet som er involvert overgår en viss grense, kan avgiften forhøyes til en klasse D-forbrytelse.

Hard svindel

Hardt svindel oppstår når en person enten forårsaker eller stadier et tap for bevisst hensikt å kreve forsikringsutbetalinger. Svært svindel blir automatisk belastet som en forbrytelse, vanligvis klasse B eller klasse C. Eksempler på hardt svindel som vil bli belastet som en forbrytelse, inkluderer å skape en ulykke, sette brann til et kjøretøy, skape en situasjon hvor en bil lett kan bli stjålet, oppfinnende falske påstander om å sikre betalinger eller fordeler og orkestrerende Medicare svindel å sende falske krav på forsikringsgodtgjørelse.

Rapportering Forsikrings Svindel

Alle 50 stater klassifiserer forsikringssvindel som en forbrytelse og har noen form for immunitetslov for enkeltpersoner eller forsikringsselskaper som rapporterer svindelen. Disse vedtektene betyr å beskytte fløyteblåsende partier fra å bli saksøkt for ærekrenkelse. Men statsloven er forskjellig på hvilken type rapportering de beskytter. For eksempel dekker New Jersey immunitetsloven bare kommunikasjon med statens bedrageribyrå, mens Maines lovbestemmelse bare beskytter kommunikasjon med rettshåndhevelse.

Oppdage svindel

På grunn av det høye omfanget av fordringer, legger forsikringsselskapene ofte inn krav til en datamaskin for statistisk analyse. Ved å sammenligne hvert krav mot en stor del av historiske data kan forsikringsselskapene avgjøre om størrelsen på kravet er overdreven for den geografiske plasseringen og naturen av tapet. Vanligvis brukte kriterier inkluderer frekvens og clustering av krav. For eksempel er hofteutskifting kirurgi en vanlig prosedyre. Men hvis et forsikringsselskap mottok krav på tre hofteutskiftninger fra en enkelt forsikringstaker, ville datamaskinen oppdage at denne frekvensen var godt utenfor normen. På samme måte, hvis en hudlege sendte krav om graviditet ultralyd til Medicare, ville det sende opp røde flagg.

Straff for svindel

For både myk og vanskelig svindel kan straffer omfatte bøter og fengselstid. Avhengig av omstendighetene kan lovovertredere være i stand til å bosette seg utenom forsikringsselskapet. I noen tilfeller kan forsvarsadvokater forhandle prøvetid eller samfunnstjeneste i stedet for fengselstid. Straffen for hardt svindel er stivere, men varierer mye mellom stater. De føderale straffer for hardt svindel pleier å være de stiveste på bøkene.


Video: Leave Ken Bone Alone!