I Denne Artikkelen:

Internal Revenue Service gir huseiere et fradrag for rentebetalinger på et kvalifisert boliglån. Kvalifiserte boliglån kan gi de nødvendige midlene til ditt hjem forbedring prosjekter, samt et hjem kjøp. Men berettiget til rentefradrag garanterer du ikke at du skal innse en skattefordel. Du må også ha tilstrekkelig spesifiserte fradrag som overstiger det gjeldende standardfradragsbeløpet for å utnytte fradraget.

Fradragsberettiget rente

IRS gir deg mulighet til å trekke renter på lån som kvalifiserer som hjemmet gjeld. Hjemmetekjøpsgjeld inkluderer alt du låner for å forbedre et kvalifisert hjem. Men du må løfte din eierandel i hjemmet til banken som utsteder lånet som sikkerhet for tilbakebetaling av lånet. Lånedokumentet må uttrykkelig angi at i tilfelle du har standard på utbetalinger, overfører eierskapet til hjemmet til utlåner og vil tilfredsstille en del av gjelden. Renter du betaler på et egenkapitallån, kvalifiserer også dersom de samme lånekravene er oppfylt.

Kvalifisert hjem

Bare lån du får på et kvalifisert hjem er kvalifisert til årlig rentegodtgjørelse. Kvalifiserte boliger inkluderer hovedhjemmet du bruker som primærbolig, pluss ett ekstra hjem. Du må bruke det ekstra hjemmet som en annen bosted; investering og inntektsgivende egenskaper kvalifiserer ikke. Et hjem kan inneholde en båt, motorhome eller tilhenger, forutsatt at de har sovende, matlaging og toalett.

Forbedringer hjemme

Renter er fradragsberettigede for lånefond du bruker til å betale de faktiske kostnadene ved betydelige forbedringer i hjemmet. En betydelig forbedring må øke verdien til hjemmet, forlenge levetiden eller tilpasse den til nye bruksområder. Utgifter du pådra deg for vedlikehold og reparasjoner kvalifiserer ikke for rentefradrag hvis du betaler for dem med lånefond. For eksempel, legger du til kvadratfot eller bygger en garasje på eiendommen kvalifiserer som betydelige forbedringer i hjemmet. I kontrast er malingsvegger, rengjøring og teppe shampooing ikke-fradragsberettigede vedlikeholdskostnader. Men prisen du pådrar deg til å male hjemmet når en del av et større og vesentlig forbedringsprosjekt kvalifiserer for rentefradrag.

begrensninger

Den føderale skatteloven begrenser mengden av rentebærende låneansvarlig som kvalifiserer for fradraget. Du kan trekke renter som påløper på maksimalt $ 1 million i totalt utestående hovedlånsbalanser for to kvalifiserte boliger. Hvis du for eksempel finansierer kjøpet av to boliger som koster $ 1,2 millioner og får et boliglån på 1,3 millioner dollar, kan du ikke trekke renten på over 100.000 dollar, selv om du bruker midlene til å forbedre boligene betydelig. Men som den utestående saldoen på boliglånet reduseres over tid, kan du begynne å trekke renten på den andre ikke-fradragsberettigede delen av lånet.


Video: