I Denne Artikkelen:

Plante blomster eller reseeding plenen kan ikke høres ut som noe du kan skrive av på selvangivelsen, men i enkelte tilfeller kan du bare gjøre det. Internal Revenue Service vil tillate landskapsarbeid som skattefradrag eller avskrivbar kostnad hvis du møter kvalifikasjonene. Ditt navn må være på eiendommen tittelen som eier. Leietakere kan ikke frata landskapsarbeidskostnader selv om de betaler for dem.

Mann som jobber på gården

Mann arbeider på planter i gården.

Laandscaping Som Skatteavskrivning

Hvis du jobber hjemmefra som eneeier og møter klienter hjemme, er en del av kostnaden for landskapsarbeid fradragsberettiget som en forretningsomkostning. Beløpet er begrenset til andelen av hjemmet ditt som brukes til forretningsformål. Landskapsarbeid for utleieeiendommer du eier er ikke skattefradrag, fordi IRS teller det som en del av kapitalinvesteringen. Landskapsarbeid er imidlertid avskrivbar så lenge landet er nært og tydelig knyttet til utleieboligen og har en levetid på minst ett år. Du kan også skrive ut landskapsarbeid fra dine skatter hvis det er medisinsk nødvendig. For eksempel, hvis en medisinsk faglig bestemmer deg for å måle landet for å gjøre det tilgjengelig fordi du bruker rullestol, er det skattefradrag.


Video: Elektroauto vs Verbrenner - In Zahlen & Fakten