I Denne Artikkelen:

Mobilhytter på land kan betraktes som ekte eller personlig eiendom, avhengig av deres beliggenhet og deres forhold til landet. Det er viktig å forstå forskjellene mellom ekte og personlig eiendom for å bestemme seg.

Definisjon av Real Property

Fast eiendom er fast eiendom. Land og alle ting som er festet eller permanent festet til det, er fast eiendom.

Definisjon av personlig eiendom

Alt som ikke er ekte eiendom er definert som personlig eiendom. Derfor er alt som ikke er fast knyttet til landet, personlig eiendom.

betraktninger

I de fleste tilfeller, dersom land og mobilhjem eies av samme parti, og mobilt hjem er permanent knyttet, anses det som fast eiendom. Hvis stasjonshuset er eid, men landet er leid, betraktes det som personlig eiendom.

styresett

Regler for eierskap av mobilhjem varierer fra stat til stat. Det er ingen føderal statut for å avgjøre om et mobilhjem skal anses som ekte eller personlig eiendom.

Betydning

Spørsmålet om et mobilhjem betraktes som ekte eller personlig eiendom, og om eller hvordan hjemmet er knyttet til landet, er et spørsmål om statlig lov. Det kan gå uansett.

ressurser

Statens institutt for eiendomsmegling, motorvogner og assessorkontor er de mest pålitelige kildene til informasjon. Du kan også kontakte lokale eiendomsvurderingsfirmaer i ditt område for en ekspertuttalelse.


Video: Zeitgeist Addendum