I Denne Artikkelen:

Når du tjener inntekt for selvstendig næringsdrivende, rapporterer du det på et spesielt skjema når du sender inn en individuell selvangivelse. Aksjonærer i S-selskaper bruker Schedule E, da Schedule C brukes av eneeiere til å rapportere egeninntektsinntekt.

Inntektsskattformularer

Plan C krever vanligvis mer detaljert registrering av inntekter og utgifter.

Planlegg E Grunnleggende

Schedule E brukes til å rapportere mange typer selvstendig næringsinntekt sammen med S-selskapets inntjening. Inntekter inkluderer utleie fast eiendom, partnerskap inntekt, tillit og eiendom inntekt og royalties. Den første delen av skjemaet ber om kontaktinformasjon og personlige opplysninger om skattefiler. En person kan faktisk rapportere inntekter fra flere kilder på Schedule E. Plassen til å rapportere fortjeneste og tap detaljer for et S-selskap er på side 2.

Rapportering S selskapets inntekt eller tap

Når du er en del av et S-selskap, bør du motta en K-1-erklæring akkurat som en vanlig ansatt mottar en W-2-setning. Kopier informasjonen fra K-1-setningen til de aktuelle boksene på Schedule E. Inntekt eller tap du registrerer, går gjennom til din personlige avkastning og legger til eller trekker fra din skatteforpliktelse.


Video: Top 20 Outlook 2016 Tips and Tricks