I Denne Artikkelen:

Arbeidsledigheten fordeler seg fra velferdsbetalinger i to viktige aspekter. Kvalifikasjonskravene til de to programmene og kilden til midler som er betalt til kvalifiserte individer, er forskjellige. Begge programmene administreres imidlertid av statlige myndigheter og kan hjelpe i tider med behov.

Søknadsskjema for arbeidsledighet

Arbeidsledighetstjenestene hjelper folk som leter etter en jobb.

sourcing

Regjeringen gir midlertidig kontanthjelp til folk på velferd. Kilden til midlene er regjeringens kuponger. Fordi regjeringens finansiering kommer fra skattebetalere, er velferdsbetalingene finansiert av skattebetalende offentlige og selskaper. Arbeidsledighet fordeler, derimot, er betalt ut av et fond som din tidligere arbeidsgiver bidro da du jobbet. Kilden til arbeidsledighet er din tidligere arbeidsgiver bidrag til det fondet.

valgbarhet

For å kvalifisere for velferdsbetalinger må inntektene og eiendelene dine overskride terskelene som er spesifisert av statlige myndigheter. For å motta arbeidsledighet, må du ha jobbet for en bestemt minimumsperiode for å sikre at arbeidsgiveren har betalt tilstrekkelig beløp i statsledighetsfondet.


Video: Den norske modellen