I Denne Artikkelen:

Gjerninger er standard dokument for å formidle eiendomsretten. I mange tilfeller er overføring av tittel fra en grantor - personen som gir opp eiendommen - til den nye eieren eller mottakeren en rettferdig bytte for eiendom; Andre tilfeller er mer kompliserte. I California, for eksempel når ektefeller formidler tittel med en interspousal transfer grant deed, har det verdifulle skattefordeler.

Laws on Interspousal & Quitclaim Deeds i California: deeds

Interspousal grant gjerninger kan være nyttige verktøy i en skilsmisse.

Interspousal Transfer

I California loven gir tilskudd garanti for at stipendiaten ikke har gjort noe for å ødelegge tittelen hun formidler, for eksempel å selge eiendommen til noen andre. Par kan bruke en interspousal transfer grant gjeste for å formidle tittel fra en ektefelle som individ til begge ektefeller som felles eiere; å overføre eiendom som en del av skilsmisseoppgjør eller å overføre tittel til en tillit, forutsatt at overføringen er til fordel for den overlevende ektefellen.

fordeler

California State Law legger begrensninger på hvor mye eiendomsskatt vurderinger kan øke fra år til år. Den grensen forsvinner når eierskapet endres: Når en ny eier tar tittel, vil vurdereren revurdere eiendommen i henhold til gjeldende markedsverdi. I henhold til statlig lov regnes ikke en interspousal overføring som en eierendring og utløser ikke en revurdering. Hvis stipendiaten har holdt på i huset i årevis, kan det være unødvendig å unngå en revurdering, og gi beskyldningen en formue i eiendomsskatt.

Avslutte gjerninger

Tildeling av gjerninger og garantier gir garantien garantier for at tittelen er sikker; Tilbyder aksepterer en grad av ansvar for eventuelle tittelproblemer, selv om ansvaret varierer med type gjerning. Oppsigelsesakt i California, som andre stater, gir ingen garantier i det hele tatt: En stipendiat som bruker en oppsigelsesgave gir opp en tittel hun har, men kan ikke holdes ansvarlig dersom det er tittelproblemer eller hvis hun ikke har noen tittel å gi opp. Avsluttende gjerninger brukes til overføring av tittel mellom familiemedlemmer eller for å få en part i en tvisteregjøring å gi opp kravet hennes.

betraktninger

I California lov er overføring av eiendom aldri betinget. Oppsigelse og tildeling av gjerninger angir vederlaget, om noen, mottaker mottar i retur for tittelen. Eventuelle tilleggsbetingelser stipendiatene er ugyldige når støttemottakeren mottar dokumentet, selv om stipendiaten ble enige om dem. Når du bruker en quitclaim deed, er en annen faktor å vurdere at quitlaims formidle tittel, men ikke ansvar for boliglånet. Tilbyderen er fortsatt ansvarlig for eventuelle boliglån på eiendommen med mindre hun og stipendiaten utarbeider et arrangement.


Video: Property Transfers and Property Taxes