I Denne Artikkelen:

En skriftlig leieavtale kan gi trygghet til både utleier og leietaker fordi begge parter klart forstår deres økonomiske og juridiske forpliktelser. Mange leieavtaler gjør imidlertid ofte uten leieavtaler. Det resulterende arrangementet avhenger av om beboeren tar rommet fra huset eller fra en leietaker som tidligere har leid huset fra eieren. Beboeren kan ha en leietaker-til-vilje eller romkameratarrangement. Hver parts rettigheter og forpliktelser er avhengige av statens utleier- leietakerlover.

Lov om leie av et rom i et hus uten leieavtale: leie

En utleier kan velge om å kreve en leieavtale før en leietaker beveger seg inn.

Juridisk betydning for leieforholdet

En person som inntar et rom uten skriftlig leieavtale, kan ha en leietak. I denne typen arrangement har leietaker og utleier en muntlig avtale som gjør at leietaker kan bo i rommet i bytte for betaling av leie med jevne mellomrom. For eksempel kan utleieren kreve at leietaker betaler leie hver måned på en bestemt dato. I motsetning til en tradisjonell leieavtale pålegger imidlertid ikke en leieavtale en bindende kontrakt på partene i et år eller annet avtalt tidsrom. En leietaker kan være hensiktsmessig for en leietaker som er usikker på sine fremtidige planer, eller som bare trenger å holde seg på ett sted i kort tid.

Rettigheter og forpliktelser til villige leietakere

Enten leietaker eller utleier kan når som helst avslutte leieforholdet ved å gi varsel til den annen part. Mengden av varsel som kreves må være minst en komplett intervallperiode etablert for den vanlige betalingen av leie for rommet. Utleierloven kan gi et mål for beskyttelse for leietakere, selv når de ikke har inngått, skriftlige leieavtaler. Stater krever ofte utvisningsprosedyrer dersom utleier ønsker at leietaker på vilje skal flytte ut. Enkelte stater kan følge særskilte regler om utvisningskrav for leietakere.

Juridisk betydning for romkameratarrangementet

En romkameratordning kan oppstå når en ny beboer flytter inn i et rom i et hjem som allerede er leid av en leietaker som har inngått en leieavtale med utleier. Utleier har bare et juridisk forhold til leietaker som signerte leieavtalen, med mindre utleier og den nye beboeren signerer en tilleggsavtale. Hvis romkameraten ikke betaler leie, kan utleier bare kunne forfølge betaling fra den opprinnelige leietaker. Videre, hvis romkameraten og den opprinnelige leietaker ikke har en leieavtale mellom seg selv, kan den opprinnelige leietaker ha få rettslige alternativer hvis romkameraten ikke betaler leie eller forårsaker skade på huset. Derfor, før en opprinnelig leietaker tillater en romkamerat å okkupere et av rommene i huset hans, må han kanskje vurdere om romkameraten skal signere en utleie.

Juridiske valg for utkastelse av roommates

Når en utleier har et problem med leietakerens romkamerat eller en annen beboer som ikke er spesifisert på den opprinnelige leiekontrakten for leieboligen, er utleierens rettsvalg avhengig av lovene i staten der huset er. Noen stater krever rettslige tiltak for å spesifikt utstede uautoriserte beboere som romkamerater. Enkelte stater tillater også en overtakelse som initieres av den opprinnelige leietaker for å utløse en romkamerat som nekter å flytte ut. Når loven er tillatt i henhold til statlig lov, er overgrepsprosessen et alternativ når romkameraten ikke signerte den opprinnelige leieavtalen eller en leieavtale før han okkuperte rommet.


Video: Spinosaurus fishes for prey | Planet Dinosaur | BBC