I Denne Artikkelen:

En kredittlinje er en mer fleksibel måte å låne penger på enn et lån. Med en kredittlinje utvider du långiveren deg privilegiet å låne penger opp til et visst beløp, men du betaler bare hovedstolen og renter basert på beløpet du åpner på det aktuelle tidspunktet. Fleksibilitet og bekvemmelighet er hovedfordeler ved en kredittlinje, men impulsutgifter og uforutsigbare utbetalinger er potensielle ulemper.

Kredittprofiler

Fleksibel låning - Den primære verdien av en kredittlinje i forhold til et lån er at du ikke trenger å forplikte seg til å låne en viss sum penger på forhånd. Denne fleksibiliteten er spesielt nyttig når du ikke har en god følelse av hvor mye et prosjekt eller arrangement vil koste. Det er også fordelaktig med pågående prosjekter eller aktiviteter der utbetalinger er spredt over tid.

Når du låner med et lån, betaler du hele beløpet på en forhåndsbestemt tidsplan. Med en kredittlinje har du ikke bare mer kontroll over utgifter, men du er ikke høyt utnyttet av gjeld med mindre du bruker hele grensen.

convenience - Lån av kreditt er veldig praktisk å bruke. Typiske långivere gir kundene bekvemmelighetstjekker, linje-til-kontroll kontooverføringer og debetkort tilgang. Du kan også sette opp linjen som overtrækningsbeskyttelse, eller bruk kontokontoen din som beskyttelse mot overtreng på linjen.

Kredittlinje

Impulsutgifter - Som med andre former for revolverende kreditt, presenterer en åpen kredittlinje risiko for impulsutgifter. Når du utfører due diligence på et prosjekt på forhånd og får et lån, vet du hvor pengene dine er ment å gå. Siden poenget med en kredittlinje er fleksibilitet, har du mer utgiftsusikkerhet. Derfor er det lettere å bli lokket til uplanlagte og potensielt unødvendige utgifter. Disciplin er viktig, i henhold til Bankrate.

Uforutsigbare utbetalinger - Mangelen på sikkerhet på lånebeløpet betyr også en manglende evne til å forutsi mengden av utbetalinger. Når du låner, øker lånebalansen, og månedlige innbetalinger går opp. Noen typer kredittlinjer krever rentebetalinger for en innledende periode. Mens denne strukturen minimerer betalinger, forsinker den også å betale ned lånebalansen. Budsjettering for gjeldsforpliktelser er en utfordring med slik usikkerhet.


Video: Jørgen Hillås chip over bunker