I Denne Artikkelen:

Netto inntekt er hjemlønn, eller det beløpet en arbeidstaker mottar etter at arbeidsgiveren har tilbakeholdt beløp for skatter og andre fradrag. Skattepliktig inntekt er mengden av en persons inntekt som er beskattet etter fradrag på bruttoinntekt.

Observerte boken din

Ikke å ha nok skatter tilbakeholdt på lønnsslipp, kan føre til at en fil til å skylde penger med avkastning.

Netto inntektsgrunnlag

Netto inntekt er resultatet av en arbeidsgiver som projiserer fradrag basert på hva en ansatt rapporterer på et W-4 skatteform. Beløp holdes fra bruttoinntekt for føderale og statlige skatter, Medicare og Social Security. Ekstra fradrag kan omfatte helsepremier, pensjonsalder og barnevern. Resten tilbys til en ansatt i henhold til selskapets lønnsplan.

Skattbar inntektsgrunnlag

Internal Revenue Service og mange stater bruker skattepliktig inntekt for å beregne hvor mye du skylder. Det bestemmes ved å trekke enkelte poster fra bruttoinntekt for å oppnå justert bruttoinntekt, og deretter trekke skattefradrag. Flytteutgifter og studielånsrente er blant postene fjernet fra bruttoinntekt for å beregne AGI. Tax filers velger deretter mellom et standard fradrag tillatt av IRS, eller spesifiserte fradrag for utgifter som boliglån rente og eiendomsskatt. Uansett hvilket beløp som er større, tillater filene vanligvis å rapportere den laveste skattepliktig inntekt.


Video: Lønn og skatt