I Denne Artikkelen:

En skattefritakelsesskjema unngår innkjøp fra Ohio moms. Staten Ohio bruker skattefritak som et forretningsperspektiv for selskaper. Fritaksavgiften skal oppgis på kvittering eller faktura.

Man skyve kredittkort gjennom maskin

Ohio salgsskatt

applikasjon

For å søke om skattefritak, må du fylle ut et søknad som gir en gyldig grunn til hvorfor du bør være unntatt fra Ohio sosialavgift. Gyldige grunner er blant annet en intensjon om å videreselge produkter i samme stand som kjøpt, for å utnytte produktene til produksjon og salg, har til hensikt å bruke produkter til veldedige formål, eller å bruke produktene til detaljhandelen utenfor Ohio.

Prosess

For å motta unntak fra Ohio salgsavgift må du presentere skjemaet for skattefritak ved kjøpstidspunktet. Skattefritakelsesskjemaer kan bli presentert elektronisk eller som en kopi.

Gyldig skjema

En gyldig skattefritakelsesskjema inneholder firmaets navn og en vurdering fra Ohio skattekonsulent. Hvis du bruker en kopi, må skjemaet også signeres og dateres.

typer

Ohio skattefritakelse skjemaer har to typer - enhet fritak og blanket fritak. Enhetsfritak gjelder for et individuelt salg, mens et unntak for blanket skal brukes til gjenværende betalinger, som månedlige leieavtaler.

Ta kontakt med

Ohio Avdeling for beskatning kan nås på telefon på (614) 466-7351 eller (888) 405-4039 for saker om skattefritak.


Video: