I Denne Artikkelen:

En av de største feilene i måten de fleste bedrifter fremmer arbeidere på, er hvordan de skal trene dem for forvaltningsoppgaver. Dette er ferdigheter som de fleste trenger å lære, og de kommer ikke bare fra å være gode til et annet sett med ferdigheter. Den gode nyheten er at alle kan bli en god leder, men mange kandidater blir ikke introdusert til hele bildet.

For de som jobber med å gå opp i selskapets hierarki, forstår de at jobbene deres vil skifte mot mye mer organisasjon og papirarbeid. Men det viktigste spørsmålet er fortsatt alltid å være om folk, og som konsulent Melissa Lamson skriver for Inc., Vi trenger hjelp når folk på jobb støtter hodet. Hun citerer en rekke studier som viser sammenkoblingen mellom hvor godt ledere tror de håndterer konflikter på arbeidsplassen og hvor godt ansatte mener at ledere håndterer det. I en, trodde omtrent dobbelt så mange ansatte at deres ledelse trengte forbedring i håndtering av konflikter, slik som ledere selv.

Lamson påpeker at 85 prosent av medarbeidere på alle nivåer arbeider med konflikt på arbeidsplassen, noe som virker konservativt. Hun skriver også at ansatte tilbringer nesten tre timer i uken som arbeider med konflikt på jobben, tiden som kan brukes mer produktivt. Hennes råd: Ledere som er nye og erfarne, bør eksplisitt søke opplæring for å håndtere uoverensstemmelser og problemer. Mye av det kommer til å defuse en situasjon, og sørge for at hver side føles hørt, og påminner alle partiene som til slutt er de på samme lag. Hvis en leder kan forhindre et problem fra å gjøre det til HR, er alle praktisk talt garantert å komme seg ut av ting bedre.


Video: Hva type personlige egenskaper bør en leder inneha?