I Denne Artikkelen:

Prosjektledelsesinstituttet definerer et prosjekt som "en midlertidig innsats for å skape et unikt produkt eller en tjeneste." Prosjekter gjennomgår konkrete faser, inkludert planlegging, gjennomføring, gjennomføring og kontroll. Det er også viktig å implementere overvåkings- og evalueringsfaser som sikrer at prosjektene holder seg på plan og innenfor budsjett. Disse teknikkene bestemmer også om prosjektene oppnår sine mål.

Prosjektovervåking og evalueringsteknikker: evalueringsteknikker

Grafer benyttes rutinemessig i prosjektovervåking og evaluering for å måle fremdriften.

Oversikt over prosjektovervåking og evaluering

Prosjektovervåking og evalueringsteknikker bruker tilsyn, evaluering, vurdering og tilbakemelding for å sikre at et prosjekt utvikler seg mot sine mål og mål. Som en kontinuerlig prosess, bestemmer overvåking hvor effektivt prosjektinnganger konverterer til utganger. Evaluering derimot måler fremgang mot mål og mål. Evaluering innebærer en periodisk vurdering av ytelse, fremgang, effektivitet, effekt og relevans i forhold til prosjektkrav.

Overvåkings- og evalueringsteknikker

Prosjektovervåkningsmetoder inkluderer prosjektregistre, formelle undersøkelser, intervjuer, direkte observasjon, fokusgruppediskusjoner og kartlegging. Prosjekt evaluering og gjennomgangsteknikk, eller PERT, organiserer, planlegger og koordinerer alle hendelser i et nettverkskart. Prosjektledere kan analysere diagrammet og sammenligne leveranser. Den kritiske banemetoden, eller CPM, bruker også et nettverksdiagram. Dette bruker noder som representerer individuelle aktiviteter og forbinder piler som representerer relasjoner. CPM klargjør den kritiske banen til et prosjekt, eller den mest effektive banen mellom oppstart og oppsigelse.

Betydningen av overvåking og evaluering

Effektiv prosjektovervåking og evaluering bidrar til å utvikle nye mål, programmer og strategier. Disse teknikkene gjør det også mulig å holde programmene på rette spor, og forbedre prosjektets effektivitet og ansvar.

Begrensninger av overvåking og evaluering

Overvåkings- og evalueringsmetoder kan være kostbare og tidkrevende å designe og implementere. De krever opplært personale for å sikre suksess. Fordelene og betydningen av slike teknikker er imidlertid vanligvis langt oppveier disse begrensningene.


Video: