I Denne Artikkelen:

Supplerende sikkerhetsinntekt (SSI) drives av Social Security Administration for å hjelpe funksjonshemmede og trengende folk å betale for grunnleggende behov som mat, klær og ly. Som andre inntektsstøttemekanismer gir SSI regelmessige kontantbetalinger, men programmet har både positive og negative aspekter, spesielt innen fordeler, ansvar, kvalifikasjon og timing.

Fordeler og ulemper med tilleggsinntekter: alle

SSI-støtte er tilgjengelig for alle lavinntektspersoner som er deaktivert, blind eller minst 65.

Pro: Fordeler

Et positivt aspekt ved SSI er at alle fordringshaverens fordeler er basert på en føderal skala, noe som gir en betydelig grad av forutsigbarhet og stabilitet. Mens maksimumet varierer fra år til år, er endringene knyttet til forbrukerprisindeksen. I tillegg tilbyr mange stater tilleggsstøtte.

En annen fordel er at SSI-mottakere også kan kvalifisere seg for matfrimerker og Medicaid-assistanse. Hvis en person var i stand til å tjene skattepliktig lønn på et tidspunkt i livet, kan han være berettiget til samtidig utbetaling av trygdeordninger.

Con: Ansvar

På den negative siden er SSI-saksøke ansvarlig for å finne, kompilere og avsløre mye personlig informasjon, inkludert konfidensielle medisinske journaler. Spesielt kan utilstrekkelig eller unøyaktig dokumentasjon av funksjonshemming føre til at tjenestemenn nekter eller avbryter fordelene.

Utover helsemessige data må en SSI-søker gi detaljert informasjon om inntekt, eiendeler og andre økonomiske ressurser, hvor og med hvem han bor, og om han mottar ytterligere former for offentlig assistanse.

Fordeler og ulemper: Kvalifisering

Det er både fordeler og ulemper forbundet med SSI-kvalifikasjonskriterier. En fordel er at støtte er tilgjengelig for alle som har begrenset inntekt og er deaktivert, blind eller minst 65 år gammel. I motsetning til inntektsberettiget inntektsskatt, er SSI-kvalifikasjonen ikke avhengig av tidligere arbeidshistorie.

SSI-krav kan imidlertid bli påvirket av et bredt spekter av faktorer, inkludert søkerens levearrangementer. For eksempel kan utbetalinger til en ellers kvalifisert mottaker reduseres dersom han deler utleie med en partner eller bor i sykehjem finansiert hovedsakelig av Medicaid.

Fordeler og ulemper: Timing

Et positivt aspekt ved SSI er regelmessigheten av betalinger: Kontroller utstedes til alle mottakere den første i hver måned. Kravsprosessen er imidlertid sakte og tidkrevende. Det kan være en betydelig forsinkelse mellom å fullføre en søknad og motta en avgjørelse fra Social Security Administration. Hvis en søker er uenig med tjenestemenn, om enten hans kvalifikasjon eller antall fordeler han skal motta, vil mer tid gå tapt mens han appellerer besluttsomheten.


Video: