I Denne Artikkelen:

Mange investorer bruker grunnleggende analyser for å avgjøre om en bestemt investering er egnet. Fundamentalanalyse brukes til å fastslå en aksje eller selskaps verdsettelse, som er samlet av en rekke datapunkter.

verdivurdering

Verdsettelse er prosessen som brukes til å bestemme verdien av en aksje eller et selskap. Ulike teknikker brukes, noen er objektive, mens andre er subjektive.

Verdsettelsesanalyse

Verdsettingsanalyse er en sentral komponent i grunnleggende analyse. Investorer ser etter å sammenligne en aksje med en annen (eller flere aksjer) for å bedømme verdien av eiendelen.

Funksjon

Verdivurdering av verdipapirer bestemmes ved å evaluere ulike viktige datapunkter som inntjening, verdi av selskapets eiendeler, selv ledelse.

metrics

Metrics, eller forhold, brukes til å bestemme verdsettelsen. Metrics er beregnet data som brukes til sammenligning. De mest brukte beregningene er pris til inntekt (P / E), pris / bok og diskontert kontantstrøm.

betraktninger

Verdivurdering er et enkelt konsept å forstå. Imidlertid kan observasjon av verdsettelsesmultipler bli satt opp for en felle. Gjør ekstra lekser for å kunne se forskjellen mellom selskapene.


Video: The Great Gildersleeve: Town Is Talking / Leila's Party for Joanne / Great Tchaikovsky Love Story