I Denne Artikkelen:

Særskilte skattesatser representerer den store forskjellen mellom et kvalifisert utbytte og et ukvalifisert utbytte. Kvalifiserte utbytte fra typiske selskaper blir beskattet til kursgevinster skattesatsen, ifølge NASDAQ. For investorer i lavere skattekonsoller blir kvalifiserte utbytte noen ganger ikke skattepliktig. I motsetning til dette blir ukvalifiserte utbytte beskattet på din individuelle inntektsskattesats, som vanligvis er mye høyere.

Business man hånd tegning graf

Utbyttestatus har stor innvirkning på skatter og avkastning på investeringen.

Grunnleggende forskjell

De fleste utbytte betalt til individuelle og bedrifts investorer gjennom tradisjonelle lagerregnskap er kvalifisert. Utbytte utbetalt av amerikanske selskaper med normale forretningsstrukturer, samt kvalifiserte utenlandske selskaper, er kvalifisert. NASDAQ-nettstedet noterer eiendomsinvesteringer, aksjeopsjonsutbytte og mesterbegrensede partnerskap som eksempler på uregelmessige enheter som betaler ukvalifiserte utbytte.

Holding Periode Krav

En annen faktor som påvirker den kvalifiserte statusen til et utbytte er holdingsperioden. Du må holde aksjer på aksjemarkedet for 60 av de 120 dagene som begynner 60 dager før utdelingsdatoen, ifølge NASDAQ. Å kjøpe en aksje før utbetalingsdatoen for utbytte for å utnytte utbetalingen fører til en høyere, ukvalifisert, skattesats.


Video: 3000+ Common Spanish Words with Pronunciation