I Denne Artikkelen:

Det er en sterk sammenheng mellom renten og inflasjonen. Renter reflekterer kostnaden for penger, for eksempel prisen du betaler når du låner penger til å kjøpe et hus eller bruke på kredittkortet ditt. Inflasjon er kostnaden for ting. Mesteparten av tiden, når inflasjonen øker, så gjør renten. Det er flere grunner til dette.

Forholdet mellom rentesats og inflasjon: kostnaden

En visuell representasjon av renteretningen.

Inflasjon

Inflasjonen kan forklares på to måter, hverken eksklusivt. En måte å tenke på inflasjon - den økende prisen på ting - er for mye penger jager for få varer. I utgangspunktet bidrar dette til prisen på varene, oppblåsende kostnadene. Den andre måten at prisene kan gå opp kan være at produksjonskostnadene går opp. En fagforening som for eksempel forhandler en kontrakt for høyere lønn, kan for eksempel føre til at kostnaden for produktet som fagforeningene produserer, øker eller oppblåses.

Renter

Generelt er renten og inflasjonen sterkt relatert. Siden interesse er kostnaden for penger, ettersom pengene kostnader er lavere øker utgiftene fordi kostnaden av varer blir relativt billigere. Hvis du for eksempel vil kjøpe et hjem ved å låne $ 100 000 med 5 prosent rente, vil din månedlige betaling være $ 536,82. Men hvis renten var 10 prosent for samme hjem, vil din månedlige betaling være $ 877,77.

Forholdet

Hjemmeeksemplet er en bra, som viser jo lavere renten, jo mer kjøpekraft er i forbrukerens hender. Det er et mikroeksempel. På makroøkonomisk nivå, når forbrukere over økonomien bruker mer penger, øker økonomien og inflasjonen oppstår. Gå tilbake til huset eksempelet. Hvis mange mennesker kan kjøpe det samme huset, vil prisen på huset sannsynligvis øke fordi det er flere potensielle kjøpere. Med andre ord, den billigere prisen på penger kjører opp (oppblåser) prisen på hjemmet. Historisk kan du plotte sammenhengen mellom renten og inflasjonen og se at det er en sterk positiv sammenheng mellom de to.

Sværdet kan kutte begge veier

Noen ganger kan du ha for mye av en god ting. Forestill lønnene fortsette å øke, bytte kostnadene for varer opp, og folk fortsetter å bruke mer som rentene fortsetter å stige. Det skaper hvilke økonomer refererer til som hyperinflation, noe som ikke er bra. Det skjedde sist på 1970-tallet. Til slutt, etterlatt ukontrollert, ville kostnaden av penger bli devaluert til praktisk talt ingenting og kostnaden av varer ville spiral oppover.

Setter på bremsene

Federal Reserve setter det som kalles den føderale fondets målrente, i hovedsak etablering av rentene bankene betaler til deres mest favoriserte kunder (vanligvis hverandre). Siden 2008 har denne frekvensen svingt mellom null prosent og 0,25 prosent. Hovedrenten er bestemt av en undersøkelse av hva de øverste 300 bankene krever sine foretrukne lånegivere. Hvis Federal Reserve bestemmer at målrenten er lav, vil det sannsynligvis øke hastigheten til å tau i inflasjonen ved å redusere pengemengden. På den annen side, hvis Fed bestemmer at økonomien går sakte, er det mer sannsynlig å redusere målrenten for å stimulere økonomisk vekst ved å øke pengemengden. Hvis økonomien vokser og inflasjonen er i relativ sjekk, forblir målrenten vanligvis uendret. Som sluttbrukere belastes forbrukerne mye mer enn for ulike bank- og kredittprodukter, men det begynner med bevegelser i hovedrenten.


Video: Zeitgeist Moving Forward [Full Movie][2011]