I Denne Artikkelen:

Kommersielle banker er blant de store finansielle mellommennene på markedet. Som et resultat av denne rollen er kommersielle banker utsatt for risikoen som påvirker både verdipapirmarkedene og de økonomiske forholdene som påvirker forbrukerne. For å forstå risikoen knyttet til kommersielle banker, er det nyttig å vurdere noen viktige områder som påvirker bankvirksomheten.

Risikoen for kommersielle banker: banker

For å unngå risiko for insolvens, er det nødvendig med kommersielle banker å holde et fast reserveringsnivå.

Renterisiko

Renterisiko er en av de mer utbredte risikoene for kommersielle banker. Vanligvis er kommersielle banker dyktige til å redusere renterisikoen i sine investeringsporteføljer. Renter er imidlertid utenfor domenet for forretningsbankens virksomhet. I stedet har Federal Reserve, sentralbanken i USA, stor innflytelse på rentenivået. Som et resultat forsøker kommersielle banker å sikre sine lån mot eventuelle endringer i rentenivået i økonomien. For eksempel, hvis en bank foretar et forretningslån og belaster låntakeren 5 prosent rente med et rentenivå på 2 prosent, vil banken få en fortjeneste på 3 prosent dersom renten forblir på 2 prosent gjennom hele lånets løpetid. Men hvis det generelle rentenivået øker fra 2 til 3 prosent, vil bankens resultat falle til 2 prosent.

Standard risiko

Kommersielle banker gjør generelt mesteparten av pengene sine på lån. Selv om bankene viser låntakere og analyserer sin økonomiske stilling og betalingsevne, er kommersielle banker fortsatt utsatt for lånerens standard. Når låntakere ikke klarer å betale, de er standard på et lån, noe som gjør at banken mister penger. Selv om en generell analyse av en banks utlånsportefølje vil indikere en liten marginal mislighold, vil utbredt lånerens standard kunne skade solvensen til en kommersiell bank.

Regulering

Kommersielle banker er også underlagt regulering. Avhengig av hvilken type bank, spesialisering og tilstand de opererer i, arbeider kommersielle banker innenfor rammen av lovlig regulering. Når forskriftene endres, endres bankens operasjonelle rammeverk, noe som kan påvirke evnen til å generere overskudd fra lån. For eksempel kan Federal Reserve øke mengden av reserverte reserver, noe som tvinger kommersielle banker til å holde tilbake flere penger for å dekke kundernes uttak. Dette reduserer mengden bankkapital som er tilgjengelig for utlån, noe som kan redusere bankresultatet.

Mulighetskostnad

Selv om lån er en betydelig del av kommersiell bankvirksomhet, kan bankene avslutte utlån av frykt for utbredt mislighold. Hvis en banks økonomiske analyse forventer redusert økonomisk aktivitet, kan en kommersiell bank forvente lavere tilbakebetalingskapasitet. Med en høyere standard rate, kan en bank foretrekke å investere bare en del av sin kapital for å tjene penger fra noen få vellykkede lån, i stedet for å risikere flere penger med potensialet for mislighold.

innskudd

Kommersielle banker stole delvis på å tiltrekke innskudd fra kunder for å finansiere bankinvesteringer og lån. For å gjøre dette tilbyr mange kommersielle banker tradisjonelle banktjenester, inkludert innskudds- og kontrollsertifikater, spare- og pengemarkedsregnskap. I tillegg kan bankene øke rentebetalinger på disse kontoene for å gjøre dem mer attraktive for innskytere. Uten en konsekvent strøm av innskuddsmidler vil kommersielle banker ikke kunne operere på et optimalt nivå.


Video: 24 HOURS OF LIVING IN OUR CAR! | OVERNIGHT CHALLENGE | We Are The Davises