I Denne Artikkelen:

Bankene spiller en viktig rolle i økonomien. Som finansielle formidlere fordeler bankene effektivt midler fra sparere til låntakere. Bankene gir også prisinformasjon om kostnadene ved å låne penger. For eksempel hjelper informasjon, for eksempel rådende boliglån på lån med ulike vilkår, hjemmekjøpere å kjøpe de beste prisene. På samme måte kan bedrifter handle for beste priser på kommersielle lån.

Hvordan en bank jobber

En banks evne til å låne penger er i stor grad avhengig av sin evne til å tiltrekke seg innskudd, som er bankens forpliktelser. Bankene bruker innkommende midler til å låne penger til låntakere over kostnaden det skal betale på innskudd. Bankene låner også penger i pengemarkedene for å låne ut til låntakere. Men fremfor alt må banken kunne tjene tilstrekkelig avkastning over sine egne låneutgifter. Forskjellen mellom bankens lånekostnad og rentesatsen det påløper på lån kalles spredning.

Informasjonsleverandører

Som en tur mellom sparere og låntakere, gir bankene også markedsdeltakere informasjon som er nødvendig for å ta beslutninger om hvor mye du skal spare eller låne og når. For eksempel konkurrerer banker ofte for innskudd ved å øke satsene på innskuddsbevis, noe som gir incitament til sparere til å handle for bankene som betaler de høyeste prisene. Omvendt kan låntakere også kjøpe beste rente på lån. Jo billigere en bank koster å kjøpe innskudd eller låne penger, jo mer aggressiv kan det være å lage lån.

Fedens instrument

Federal Reserve, som kalles Fed, er USAs sentralbank og er ansvarlig for å sette pengepolitikken. Fed bruker banksystemet til å gjennomføre sin pengepolitikk. En av måtene som oppnår denne oppgaven, er å justere den føderale fondskursen eller frekvensen som bankene kan låne til hverandre over natten. Hvis Fed ønsker å gi drivstoff til økonomien, kan den senke Fed Funds Rate, noe som gir en økning i bankutlån. Dette er referert til monetær lettelse. Omvendt er en stramning av pengepolitikken det motsatte; Fed øker fondets rente.

Regulering

Nivået på raffinement av kapitalmarkedene er det som gjør det mulig for et lands økonomi å trives og vær økonomisk nedturer. Bankene spiller en viktig rolle innenfor kapitalmarkedene ved å tilby et kjøretøy for enkeltpersoner, bedrifter og staten å fordele midler mellom besparelser og lån. Kapitalmarkedene i USA er en av de mest sofistikerte i verden, og derfor er banksystemet svært regulert. En bank må ha et minimum av kapital for å hindre at den tar unødig risiko. En bank står overfor risikoen for å miste det charter hvis det lider for mange tap.


Video: Lifestyle Christianity - Movie FULL HD ( Todd White )