I Denne Artikkelen:

Et lagerbevis utpeker hvem som eier antall aksjer i selskapet. Det er et juridisk dokument som kan utstedes av et offentlig eller privat selskap. Med dagens teknologiske evner, er de fleste offentlige aksjer solgt med en "street registration", noe som betyr at det ikke er noe sertifikat utstedt med poster oppbevart hos firmaet og meglerfirmaet. De fleste private selskaper utsteder fortsatt aksjesertifikater for å registrere eierandeler. Fyll ut sertifikatet riktig, er viktig for å forhindre problemer ved likvidasjon.

Papirbevis

Skritt

Få et tomt aksjesertifikat. Finn dette i Innholdsfortegnelsen eller gjennom dataskjerm.

Skritt

Fyll ut forsiden av lagerbeviset med firmaets navn og adresse. Hvis sertifikatet ble hentet fra din innlemmingsbok, bør dette allerede skrives ut.

Skritt

Fyll inn navn og adresse på personen som kjøper aksjene med antall aksjer de kjøper.

Skritt

Har to bedriftsoffiserer signere lagerbeviset.

Skritt

Emboss sertifikatet i det angitte området for bedriftsforseglingen. Bedriftsforseglingen bør være med innlemmelseboken. Det er en type stempel laget spesielt for ditt selskap.

Skritt

Logg på lagerbevisnummeret plassert øverst til høyre i bedriftens hovedbok. Inkluder navn og antall aksjer kjøpt og prisen. Dette følger offisielt aksjekjøp i private selskaper.


Video: (Italiano) ManpowerGroup: Human Age 2.0 - Future Forces at Work