I Denne Artikkelen:

Eiendomsverdier er flyttende mål, slik at ditt hjems skattemessige verdi kan være lavere enn det du forventet. Skattevurdert verdi avviker også fra markedsverdi. Markedsverdien representerer prisen en rimelig utstyrt kjøper ville betale for huset ditt.

Hjem til salgs Sign & New House

Hjem til salgs tegn foran huset.

Hvordan Skattemessigere Figur

Din kommunale skattemessig kontrollerer hjemverdiene for å fastslå hver eiendoms skatteplikt. Denne vurderingen, som er avledet av en skattemessig vurdering, tjener som grunnlag for din årlige eiendomsskattegning. Skattemessigene bruker informasjon fra nylig hjemmeomsalg for å komme fram til en vurdert verdi nær markedsverdi. Faktorer som inflasjon, lokale leiepriser og byggekostnader kan påvirke vurdererens verdsettelse.

Hvordan markedsverdier måles opp

Eiendomsvurdering vurderer markedsverdier i stor grad ved å sammenligne hjemmet ditt med sammenlignbare boligsalg. En hjemmeevaluering brukes til et kjøpslån eller refinansiering, eller når du selger huset ditt. Et hjems sanne markedsverdi er imidlertid salgsprisen dersom den nylig er kjøpt. Skattevurderte verdier og markedsverdier varierer ofte fordi bedømmere vurderer en gang i året - noen ganger sjeldnere. Markedsforholdene og markedsverdiene endres imidlertid kontinuerlig, avhengig av større økonomiske faktorer.


Video: