I Denne Artikkelen:

Å betale for fruktbarhetsbehandlinger kan være en belastning på alles budsjett, spesielt når forsikringen ikke gir full dekning. Selv enkle behandlinger som medisiner kan bety hundrevis eller tusenvis av dollar i kostnader utenom lommen, mens en mer avansert prosedyre som in vitro-fertilisering koster i gjennomsnitt $ 12 400, ifølge American Society for Reproductive Medicine. Den føderale regjeringen gir ikke skattekreditter for å kompensere for disse kostnadene, men du kan få noen skattemessig lettelse ved å kreve kostnadene som fradragsberettigede medisinske utgifter.

Glad doktor diskuterer med par

De fleste infertilitetsproblemer behandles med medisinering eller kirurgi.

Medisinsk bekostning Fradrag

Den føderale skattekoden gir to grunnleggende måter å kreve et skattefradrag for kvalifiserte medisinske utgifter, inkludert fruktbarhetsbehandlinger. Den første metoden er å liste dine medisinske utgifter på Schedule A sammen med andre spesifiserte utgifter. Hovedbegrensningen til denne tilnærmingen er at du kun kan kreve utgifter som overstiger 10 prosent av din justerte bruttoinntekt. Hvis AGI er $ 100 000, kan du for eksempel bare kreve medisinske utgifter som overstiger $ 10 000. Den andre tilnærmingen er å åpne en fleksibel utgiftskonto gjennom din arbeidsgiver, eller åpne en individuell helse sparekonto. Begge kontoene gir deg mulighet til å trekke 100 prosent av bidragene dine på selvangivelsen, så lenge du bruker pengene til kvalifiserte medisinske utgifter.


Video: