I Denne Artikkelen:

Hvis du konsulterer en investeringsprofessor som en finansiell planlegger eller rådgiver i løpet av inntektsgivende aktivitet, kan gebyrene som belastes av disse personene trekkes fra skattene dine. Du må imidlertid holde fast ved investeringene som Internal Revenue Service anser å være fradragsberettigede og også møte andre IRS-krav.

Finansielt diagram

En oversikt over en økonomisk planlegging fortsatt liv på et skrivebord.

Fradragsberettigede gebyrer

Hvorvidt dine finansielle rådgiveravgifter stammer fra en person, fast eller rådgivende tjeneste, er de berettiget til skattefradrag. IRS spesifiserer ikke typer finansielle rådgivere, bare refererer til "investeringsråd og råd." Råd kan også komme i form av nyhetsbrev, tidsskrifter og undersøkelser på nettsider, som alle kan være fradragsberettigede. Finansielle rådgiveravgifter er en del av en større gruppe av fradragsberettigede kostnader som dekker utgifter som oppstår som følge av investering, spesifisert som diverse fradrag i Schedule A i selvangivelsen.

Regler for fradragsrett

Finansielle rådgivningsgebyr må fortsatt være innenfor retningslinjene for hva IRS utgjør fradragsberettiget. Du kan bare trekke fra disse gebyrene hvis de er større enn 2 prosent av din justerte bruttoinntekt. Du kan imidlertid også inkludere andre diverse utgifter for å utgjøre 2 prosent, for eksempel ubetalte ansattes utgifter og avgifter til skattegjennomføring. En annen betingelse er at det som den finansielle rådgiveren anbefaler på, må være skattepliktig. Eventuelle kostnader for råd om ikke-skattepliktige inntekter fra investeringer som kommunale obligasjoner i en portefølje kan ikke fratrekkes. Også dine avgifter må være "vanlige og nødvendige", ikke overdreven.

Pensjonskasser

Finansielle styringsfirmaer tar betalt avgift for IRA og 401k. For at disse gebyrene skal være fradragsberettigede, kan du ikke betale gebyrene fra pensjonskonto. Hvis investeringsselskapet tillater deg å betale disse avgiftene utenfor kontoen, kan disse avgiftene være fradragsberettigede. I tillegg kan gebyrer fra Roth IRA, Roth 401k og vanlige pensjonskontoer som er finansiert med etter skatt, bli direkte debitert og trukket fra skatt.

Provisjoner og andre avgifter

Blant no-no er i fradragsberettiget rådgivende gebyrrom provisjoner til meglere for kjøp eller salg av verdipapirer. Disse gebyrene legger til kostnadsgrunnlaget for eiendommen, og reduserer dermed skattebelastningen når de selges. Som et resultat er de ikke inkludert i fradrag. Videre avgir investeringsgebyr for børsnoterte fond også fradrag. Dette skyldes at de ikke overfører investeringsutgifter til deg, men heller reduserer utbyttet av din andel av investeringskostnadene.


Video: Kåret til beste nordiske aksjefond