I Denne Artikkelen:

For de fleste av de to siste tiårene utgjorde føderale offentlige utgifter omtrent en tredjedel av det totale bruttonasjonalproduktet. Etter finanskrisen 2007-2008 gikk andelen til 40 prosent av BNP. Hvordan og hvor den føderale regjeringen bruker penger har stor innvirkning på den generelle veksten eller mangelen på vekst i økonomien. Offentlige utgifter kan deles inn i tre hovedtyper.

Medicare

En Medicare påmeldingsskjema.

Statsforbruk

Kjøpet av varer og tjenester består av en stor type offentlige utgifter. Denne kategorien dekker innkjøp av utstyr som strekker seg fra statlige kontormaskiner til jetfighters og flybærere. Statens forbruk inkluderer også betaling av lønn og ytelser for føderale ansatte. Disse arbeidstakere utfører oppgave å styre, for eksempel å gjennomføre inspeksjoner for alle typer bransjer og administrere programmer som utbetaler andre typer utgifter.

Overfør Betalinger

Overføringer består i å gi penger til mottakere i planer som Social Security, Medicare, helseforsikringssubsidier og ulike velferdsprogrammer. Utenriksstøtteprogrammer faller også under kategorien for overføringer. Sosial sikkerhet og Medicare, de store overførselsbetalingsmekanismer, har egne, separate skattekilder.

Rente på gjeld

Renter på føderal gjeld er den mest variable av de tre hovedtyper av utgifter. I 2013 var renter på om lag 17 billiarder av gjeld 6,2 prosent av totale føderale utgifter. I perioden etter finanskrisen 2007-1008 bidro lave rentene til å holde rentebetalinger nede, selv ettersom den totale gjeldsbelastningen økte. Til sammenligning, i 1990-årene da prisene var høyere, utgjorde rentebetalinger opptil 15 prosent av de totale føderale offentlige utgiftene.

Kutte opp skatteinntektene Pie

Hvert år samler regjeringen trillioner av dollar i skatteinntekter, og låner milliarder mer gjennom salg av statsobligasjoner. Omtrent to tredjedeler av utgifter består av obligatoriske utgifter på programmer som Social Security og Medicare. Beløpet avhenger av den totale føderale gjelden og renten. Det gir bare 20 til 30 prosent av utgifter som er skjønnsmessige og kan endres i regjeringens årlige budsjett.


Video: Migrasjon og økonomi – hva koster innvandringen?