I Denne Artikkelen:

Som en måte å hjelpe de fattige og arbeiderklassen, er velferd regulert for å sikre at mottakerne ikke misbruker systemet. Regjeringen setter tidsbegrensninger på hvor lenge en person kan få hjelp.

Velferdsbestemmelser: ikke

Velferd er en måte å hjelpe familier gjennom vanskelige økonomiske tider.

Føderal velferdsprogram

Fra 1930-tallet startet USAs velferdssystem som et program for å hjelpe familier og enkeltpersoner som hadde liten eller ingen inntekt. Frykt for at amerikanerne misbrukte velferdssystemet ved ikke å søke jobb og ha flere barn, for å øke bistanden i 1996, skrev president Clinton en reformlov som gir kontroll over velferden til USA.

Statlig velferdsprogram

Hver stat fastsetter retningslinjer for å bestemme seg for velferdsfordeler. For eksempel, i Virginia, må velferdsmottakere mellom fem og 18 år gå på skolen regelmessig. Georgia krever studenter i alderen seks til 17 år for å delta på skolen regelmessig. Vanlige faktorer som bestemmer fordeler inkluderer bruttoinntekt, familie størrelse, medisinske behov, arbeidsledighet, hjemløse og graviditet. Hver enkelt eller familie som mottar velferd har en saksbehandler. Hver saksbehandler bestemmer fordelene familien eller personen mottar.

Typer av velferd

Den type velferdsassistanse som tilbys, avhenger av staten. Støtte er ofte gitt via organisasjoner som TANF, eller Supplementary Nutrition Assistance Program (SNAP), eller gjennom arbeidsledighet, bolig og hjelpemiddelhjelp.


Video: