I Denne Artikkelen:

For å hjelpe til med å identifisere potensielt lønnsomme investeringer, må en investor forstå økonomien til et selskap eller firma. Ved utlåns- og tegningsavgjørelse må en finansinstitusjon ha forståelse for selskapets regnskap. Ratio analyse gir grunnleggende analyse og oppsummering av selskapets økonomiske styrker og en grunnleggende forståelse av firmaets økonomiske profil.

Hva er fordelene og ulempene med en finansiell analyse av et firma?: firma

Finansiell ratio analyse hjelper investorer å forstå et firma.

Fordel: Ytelse over tid

Ratioanalyse er en sterk indikator for selskapets økonomiske resultater over tid. En analytiker kan beregne det samme forholdet over ulike tidsperioder for å identifisere bestemte komponenter i et selskaps økonomiske resultater som kan bli bedre eller avtagende. Forholdsanalyser bruker relative prosentandeler i stedet for dollarbeløp, noe som gjør det mulig å sammenligne på tvers av perioder. Forholdsanalyse kan bidra til å skille mellom firmaer som kan mislykkes og bedrifter som er lønnsomme. Gjennom forsiktig bruk av økonomisk analyse kan en analytiker oppdage økonomiske problemer opptil fem år før et firma mislykkes.

Fordel: Ytelse mot konkurrenter

Ratioanalyse kan brukes til å vurdere resultatene til et selskap mot andre konkurrenter som opererer innenfor samme bransje. Bedrifter som opererer i samme bransje, viser generelt lignende økonomiske profiler. Dermed kan et beregnet forhold som er betydelig over eller under bransjens gjennomsnitt, indikere en særlig sterk eller særlig svak ytelse av selskapet i enkelte områder.

Ulempe: Smal fokus

Ratioanalyse kan føre til et begrenset fokus på visse elementer i et selskaps økonomiske resultater. Det er viktig å vurdere alle forhold i forhold til hverandre. For eksempel kan ett forhold indikere lave likviditetsnivåer, mens et annet forhold kan indikere et høyt driftsresultat. Nøkkeltall bør vurderes som en helhet; i tilfelle tilsynelatende motstridende opplysninger, kan en mer grundig finansieringsoversikt være berettiget.

Ulempe: Regnskapsmetoder

Visse forhold kan påvirkes negativt av selskapets regnskapsmetoder. For eksempel kan akselererte avskrivninger overstige den sanne avskrivningskostnaden til selskapet. Gjeld kan finansieres gjennom ulike datterselskaper eller utenregnskapsregnskap. Når man analyserer resultatene av en finansiell forholdsanalyse, må en analytiker derfor være oppmerksom på de økonomiske regnskapsmetoder som er ansatt av selskapet. Disse diskuteres ofte i notene til regnskapet.


Video: Kort om Skatt på finansielle investeringer