I Denne Artikkelen:

Vektede gjennomsnitt eller vektede midler, ta en rekke tall og tilordne bestemte verdier til dem som reflekterer deres betydning eller betydning innenfor gruppen av tall. Et vektet gjennomsnitt kan brukes til å evaluere trender innen regnskap, investering, gradering, populasjonsforskning eller andre felt hvor store mengder tall samles. Fordelen ved å bruke et vektet gjennomsnitt er at det tillater det endelige gjennomsnittlige tallet å gjenspeile den relative betydningen av hvert tall som blir gjennomsnittlig.

Hva er fordelene ved å bruke vektede gjennomsnitt?: vektede

Vektede gjennomsnitt brukes ofte til å evaluere aksjeporteføljer.

Definisjon av vektet gjennomsnitt

For å bestemme et vektet gjennomsnitt må du tildele en verdi til hvert av tallene du vil gjennomsnittlig, og deretter multiplisere verdien med de respektive tallene. Legg til summen av alle disse multipliserte verdiene, og del den med summen av alle de opprinnelige verdiene. Dette vil gi det veide gjennomsnittet, som tar hensyn til den relative betydningen av hvert tall i prøven.

Smooth Out Fluctuations

Den største fordelen med vektede gjennomsnitt for aksjer og regnskap er at det svekker ut svingninger i markedet. Det normale gjennomsnittet kan være en dårlig indikator på lagerutviklingene, som kan ha store svingninger på kort tid. Det vektede gjennomsnitt tar hensyn til disse svingningene i forhold til hvor mye tid de bruker til en bestemt pris. Det vektede gjennomsnittet reflekterer en mer langsiktig og konsistent verdsettelse av en aksje.

Kontoer for ujevne data

I populasjonsstudier eller folketalldata kan enkelte segmenter av en befolkning være over eller under representert. Vektede gjennomsnitt tar hensyn til delene som kan ha ujevn representasjon, og de står for dem ved å gjøre sluttproduktet reflektere en mer balansert og lik fortolkning av dataene. Denne typen gjennomsnitt er spesielt nyttig i data som omhandler demografi og befolkningsstørrelse.

Forutsetter at likeverdige verdier er like

Fordelen med det vektede gjennomsnittlige systemet er at det forutsetter at likeverdige verdier er ekvivalente i forhold. For eksempel kan en lærer bestemme den relative alderen til sine første gradere. Hun vet at alle elevene er 4, 5 eller 6 år gamle. Hun kan telle antall studenter i hver aldersgruppe, og deretter ta et veid gjennomsnitt for å bestemme gjennomsnittsalderen for studentene. Dette gjør hennes oppgave enkel fordi hun kan anta at alle barn som er fem, vil bli regnskapet like og jevnt i det endelige gjennomsnittet.


Video: How economic inequality harms societies | Richard Wilkinson