I Denne Artikkelen:

Diskret utbytte er, som navnet antyder, utbytte utbetalt til aksjonærer etter styrets skjønn. Fordi det ikke er lovbestemte styrer for utstedelse av utbytte for aksjemarkedet, er alle utbytte for ordinær aksje diskretionær. Det er imidlertid andre situasjoner der utbytte er obligatoriske.

Forretningsmann som peker på fortjeneste

Selskapets fortjeneste kan betales til investorer som utbytte.

Hvordan det fungerer

Ved aksjekapital har styret skjønn til å utbetale overskudd til investorer i form av utbytte eller å reinvestere pengene i firmaet. Men et selskap kan også utstede foretrukket aksje som garanterer at visse utbytter skal utbetales - likt garanterte utbetalinger fra obligasjoner. Disse utbyttene er ikke-skjønnsmessige fordi styret er forpliktet til å godkjenne dem.


Video: