I Denne Artikkelen:

Med det store utvalget av produkter og tjenester tilgjengelig på markedet, har forbrukerne mange valg. Det er mange faktorer som påvirker hvordan og hvorfor forbrukerne tar innkjøpsbeslutninger. Markedsføringsfirmaer og avdelinger vurderer vanligvis flere forskjellige faktorer når man oppretter markedsførings- og brandingkampanjer.

Hva er de faktorene som påvirker forbrukermarkedet?: påvirker

Mange eksterne faktorer påvirker hvordan forbrukerne handler.

Kulturelle faktorer

Kulturfaktoren utøver vanligvis den dypeste innflytelsen på forbrukerens kjøpsatferd. Kultur kan beskrives som hvordan samfunnet bidrar til en persons grunnleggende verdier, idealer, atferd og holdninger. Innenfor en hovedkultur er det underkulturer og sosiale klasser. Hvor og når en person er født, definerer ofte sin kultur, og disse oppfatninger blir sendt ned gjennom generasjoner. Et eksempel på hvordan kulturelle faktorer påvirker forbrukermarkedet er hurtigmat og restaurantmarkedsføring i amerikansk amerikansk kultur legger vekt på tidsskarphet, og dette påvirker hvordan mat og restauranter markedsfører sine produkter og tjenester.

Sosiale faktorer

Sosiale faktorer, som familie, sosiale roller, sosiale grupper og sosial status påvirker også forbrukerens kjøpsadferd og marked. Familier, arbeidsplasser, religioner og skoler er eksempler på disse typer faktorer. Disse gruppene påvirker ofte en persons adferd og holdning til mange forskjellige forbrukerprodukter, for eksempel klær, biler og boliger. Et eksempel på denne typen innflytelse er et ektepar som er involvert i felles kjøp. Et annet eksempel er når en person bestemmer at han trenger et bestemt kjøretøymerke for å passe inn med sine kolleger eller kolleger.

Personlige faktorer

En forbruks alder, yrke, livsstil og fase i livet påvirker hans kjøpsadferd og markedet også. De fleste har en tendens til å forandre sine kjøpsegenskaper og smaker gjennom hele livet. Spesifikke elementer er viktige for en demografisk, men ikke for en annen. Et eksempel er den aggressive markedsføringen av klær og musikkfirmaer rettet mot tenåringer og unge voksne som ofte har mye disponibel inntekt. Et annet eksempel på hvordan personlige faktorer påvirker forbrukermarkedet er hjemmekjøp. Annonsører målrettes vanligvis giftede mennesker som starter familier.

Psykologiske faktorer

Psykologiske faktorer påvirker forbrukermarkedet på mange måter fordi en persons motivasjoner, overbevisninger, holdninger og oppfatninger forme hans kjøpsatferd. For eksempel, hvis et barn ble oppvokst i middelklassen Amerika og foreldrene hans uttrykte kjærlighet gjennom gaver og penger, vil han være mer tilbøyelig til å foreta kjøp basert på underbevisste følelser av selvværd knyttet til å ha materielle eiendeler og.


Video: Misha Glenny investigates global crime networks