I Denne Artikkelen:

Den amerikanske regjeringen pålegger både en føderal inntektsskatt og en lønnsskatt, også kjent som FICA, på inntjening betalt til arbeidstakere. FICA-skatten går mot Social Security programmet og Medicare. FICA-skattene har forskjellige priser og ulike formål.

Hva er Federal & FICA skattesatser?: prosent

Federal skattesatser er progressive, mens FICA-rentene er flate.

Federal Income Tax

Den føderale inntektsskatten bruker et progressivt system med priser fra 10 til 39,6 prosent i 2013. Jo mer inntekt du har, jo høyere skattesats.

FICA Skatter

FICA-skattesatsen, som omfatter både sosialsikkerhetsskatt og Medicare-skatt, er 15,3 prosent. Dette er delt mellom arbeidsgiver og ansatt (6,2 prosent sosial sikkerhet hver, 1,45 prosent Medicare hver).

FICA Typer

For 2012 er sosialsikkerhetsskatten på 12,4 prosent kun brukt til de første $ 110,100 av lønnsinntektene dine. Den Medicare skatt på 2,9 prosent er brukt på alle dine inntekter.

FICA Betraktninger

For ansatte er FICA-skattene delt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, slik at hver betaler 7,65 prosent. Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller en uavhengig entreprenør, er du ansvarlig for å betale hele 15,3 prosent selv.

Self-Employment Tax Fradrag

Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller en uavhengig entreprenør, kan du trekke halvparten av FICA-skattene fra din skattepliktig inntekt.

2013 Ekstra Medicare Skatt

I 2013 gjelder en ekstra Medicare-skatt på 9 prosent på kompensasjon eller selvstendig næringsinntekt over 200 000 dollar for enlige skattebetalere, 250 000 dollar for giftefelles skattebetalere og 125 000 dollar for gift innlevering av separate skattebetalere.


Video: GINGER LYNN - Why I went to Federal Prison | After Porn Ends 2 (2017) Documentary