I Denne Artikkelen:

Sparing Savings Plans er pensjonsoppsparing kontoer for føderale ansatte og militært personell. En TSP består av flere investeringsprogrammer eller midler. En overføring mellom fond er en funksjon av TSP-programmer som lar deg skifte penger på kontoen din fra ett investeringsalternativ til et annet uten å pådra seg straffer eller avgifter.

Eldre Par tar bilder mens du er på trikk

Interne overføringer hjelper deg med å optimalisere TSP pensjonsplan investeringer.

TSP Inter Fund Transfer Rules

TSP-regler tillater kontoeiere å foreta overføringer mellom eventuelle midler i hvilket som helst beløp to ganger hvert kalenderår. Ytterligere overføringer er tillatt, men bare i et fond bestående av statspapirer. TSP-programmene omfatter typisk fond med fastrentepapirer, vanlige aksjer, småkapitalbeholdninger, internasjonale aksjer og livscyklusinvesteringer i tillegg til statspapirfondet. Overføringer mellom fondene påvirker kun penger allerede i en TSP-konto. Du må be om en endring av bidragsallokering for å skifte fremtidige bidrag til ulike midler. Noen individer har både militære og sivile TSP-kontoer. Interfondsoverføringer for flere kontoer er helt skilt og påvirker ikke hverandre.


Video: Flytta värdepapper