I Denne Artikkelen:

I et progressivt skattesystem, som det i USA, blir høyere inntektsskatter belastet med høyere skattesats. Hver del av inntekt som belastes til en viss rate kalles en skattekonsoll. Amerikanske skattebetalere er delt inn i flere skattefester, med de i nedre parentes betaler en mindre prosentandel av inntektsskatt enn de i høyere parenteser.

Skatteformular

Skatteformularer på bord med kalkulator, penn og briller.

Lavere inntekt, lavere priser

Når du legger inn selvangivelsen, vil IRS belaste deg en skattesats som blir gradvis større etter hvert som din rapporterte inntekt går opp. For eksempel, for skattepliktåret 2015, betaler skattytere som tjener opp til $ 9.225, 10 prosent av inntektene sine. Den prosentandelen stiger til 15 prosent av inntekten for de som tjener $ 9,226 til $ 37,450 og fortsetter å bevege seg høyere derfra. Den høyeste skattekonsollen for 2015 er 39,6 prosent for inntekt på $ 413.201 og over.

Ulike skattebeslag

Når inntekten din faller inn i flere skattefester, blir du ikke belastet høyest skattesats for hele inntektene dine. Hver amerikansk er belastet til laveste sats for den første delen av sin inntekt og blir fortskattet mer som inntektsøkninger.


Video: How to Get a Tax ID Number