I Denne Artikkelen:

Medicaid er en form for statsstøttet helsevern for lavinntektsfamilier og enkeltpersoner. Under føderale retningslinjer, er Medicaid tilgjengelig for personer under 65 som tjener mindre enn 133 prosent av det føderale fattigdomsnivået. Imidlertid varierer eksakte inntektskrav etter stat og varierer ofte litt i forhold til føderale retningslinjer.

Kvinne doktor ved hjelp av digital tablett snakker med pasienter

Medicaid dekning og utgifter varierer alt etter hvor du bor.

Føderale retningslinjer

Det føderale maksimuminntektsnivået varierer avhengig av husholdningens størrelse. For eksempel er det føderale fattigdomsnivået for en familie av en $ 11.670 ved publisering. Maksimal inntekt som en person kan tjene og fortsatt kvalifiserer for Medicaid er 133 prosent av $ 11.670, eller $ 15.521. Den føderale fattigdomsgraden for en familie på tre er imidlertid 19,790 dollar, og det maksimale inntektsnivået under Medicaid er 26.320 dollar.

Unntak og nyanser

Selv om Medicaid-programmer følger alle de generelle føderale retningslinjene, varierer dekningene og kostnadene per stat. I tillegg har Alaska og Hawaii unike, høyere føderale retningslinjer for fattigdomsnivå. De fleste stater tilbyr Medicaid for barn, selv om familien er over 133 prosentgrensen, og andre pålegger en dollarverdibegrensning på inntekt i stedet for en prosentandel av den føderale fattigdomsgrensen. Besøk din medicaid-nettside for å finne de riktige retningslinjene.


Video: