I Denne Artikkelen:

Hvis du kjøper en samtale, kjøper du retten til å kjøpe en aksje til en angitt pris på eller før en bestemt dato. Grunnen til å kjøpe en samtale er at du tror at aksjekursen går opp, så du vil låse i retten til å kjøpe aksjen til en lavere pris.

samtaler

setter

Skritt

Hvis du kjøper et sett, har du rett til å selge en aksje til en angitt pris på eller før en bestemt dato. Grunnen til å kjøpe et set er at du tror at aksjekursen går ned og du vil ha rett til å selge aksjen til en høyere pris.

kostnader

Skritt

Kostnaden for et sett eller en anrop avhenger av prisen på den underliggende aksjen. Oppkjøpsprisene øker når den underliggende aksjekursen øker og reduseres når den underliggende aksjekursen senker. Prisene øker når underliggende aksjekurs faller og reduseres når underliggende aksjekurs går opp.

Utøve alternativet

Skritt

Hvis du kjøper eller selger de underliggende aksjene i ditt valg, kalles det å utøve alternativet. Men du trenger ikke å utøve alternativer. Du kan videreselge alternativene til andre investorer.

Utløp

Skritt

Put- og anropsalternativer utløper. Hvis du ikke selger eller trener ditt valg før utløpsdatoen, mister du pengene du har betalt for putten eller samtalen.


Video: Option Trading Basic guide with Live Demo/ Option Call and Put/ Option Trading Beginner Tutorial