I Denne Artikkelen:

Inntjening i et selskap betyr at du har jobbet for det selskapet lenge nok til å ha full pensjonsytelse i selskapets pensjonsordning. Innføring i en ytelsesplan betyr at du er berettiget til å motta en månedlig pensjon ved pensjonsalderen. Når du er innehaver av en innskuddsbasert plan, som en 401 (k), har du fullt ut krav på eventuelle bidrag til planen hvis du forlater arbeidet.

Dine egne bidrag

Eventuelle penger som du bidrar til din 401 (k) pensjonsordning fra lønnsslippet ditt, er 100 prosent innvilget umiddelbart. Dette betyr at hvis du slutter eller blir sparket når som helst, er det pengene dine å beholde, så vel som eventuelle inntekter på pengene. Disse pengene kan bli igjen i planen med selskapet, eller du kan rulle den til en IRA eller 401 (k) med ditt nye selskap. Du må fortsatt betale 10 prosent skatt straffen pluss eventuelle avgifter på det beløpet som vanlig inntekt hvis du velger å ta ut pengene.

Bedriftsbidrag

Bedriftsbidrag til planen fungerer annerledes. Din bedrift har lov til å holde tilbake noen av pengene, og gjør det ikke umiddelbart tilgjengelig for deg. Dette er å gi deg et incitament til å bli hos bedriften lenger. Denne tilbakeholdelsen gjelder selskapets bidrag, samt eventuell avkastning som disse bidragene produserer i planen. De fleste pensjonsfondspåstandene viser selskapets bidrag, skilt fra dine egne bidrag, for å hjelpe deg med å finne frem til beløp i fondet. Hvis du forlater jobben din av en eller annen grunn før opptjeningsperioden, mister du alle dine ikke-inntjente pensjonsordninger.

Vesting Perioder - Prosentandel Metode

Fra og med 2011 bruker de fleste 401 (k) planer ved hjelp av prosentvis inntjening samme tidsplan. Du må utnytte minst 20 prosent av bedriftens bidrag når du har fullført to års tjeneste. På tre år er du 40 prosent hjemmehørende. Inntjeningsprosent øker med 20 prosent hvert år, til du blir 100 prosent avhengig av 6 års tjeneste. På den tiden er alle bedriftens bidrag tilgjengelig for pensjonistiske formål eller tilbaketrekking av andre grunner. Hvis du har en eldre plan med et selskap du jobbet for før 2002, kan inntjeningsplanen ha vært annerledes.

Vesting Perioder - Cliff Vesting

Din arbeidsgiver kan ikke bruke prosentandeler, men kan bruke Cliff fortjenesten i stedet. Under Cliff-fortjenesten, hvis du forlot jobben din etter 2002, ville du være null prosent i pensjonen din til tre års tjeneste med firmaet ditt. Ved det treårige merket vil du bli fullstendig opptatt, og alt ditt selskaps bidrag er ditt. Clifffesting med eldre planer fungerer på samme måte, men tidsperioden for 100 prosent inntjening kan være lengre enn tre år.

Definere tidsperioder

Vestingstidspunkter viser generelt hvor mye tid du har jobbet for arbeidsgiveren, ikke hvor lenge du har deltatt i planen, med noen få unntak. En arbeidsgiver kan begynne å telle årene med deg når du fyller 18 hvis du begynte å jobbe hos et selskap i en yngre alder. Også, et selskap kan definere din opptjeningsperiode etter år med plandeltakelse hvis du ikke velger å begynne å bidra til planen din når du først blir kvalifisert.


Video: Rune Bjerke/Stoltenberg opprettet selskap i skatteparadis, skylder på Hydro-barnet Kristin Halvorsen