I Denne Artikkelen:

PayPal er en onlinetjeneste som gjør at bedrifter og enkeltpersoner kan foreta kjøp, be om betaling og sende penger. PayPal var opprinnelig i stand til å beskytte personvernet til brukerne, men med passering av ny lovgivning i 2008 mistet noen brukere det privilegiet.

Business kvinne bruker bærbar datamaskin

En kvinne er på sin bærbare datamaskin.

Housing Assistance Tax Act

Boligshjelpsskatteloven fra 2008 pålegger visse nye krav til rapportering av interntjenesteservice på selskaper som PayPal. Disse kravene, som ble innlemmet i Internal Revenue Code som § 6050W, trådte i kraft i 2011.

Rapporterer krav

Under handlingen er PayPal pålagt å rapportere til IRS at opplysninger om en person eller bedriftskonto som mottar minst $ 20 000 i betalinger årlig fra minst 200 transaksjoner. Begge disse terskelene må oppfylles for å utløse rapporten, som er gjort på en ny form, Form 1099-K.

Forberedelse og implementering

Gapet mellom passasjen i 2008 om bostedshjelpsskatteloven og loven som trer i kraft i 2011 ga PayPal-brukere som mottar betaltid for å forberede seg på skatterapportering, og ga PayPal tid til å etablere rapporteringsprotokoller. I tillegg ga det IRS muligheten til å utarbeide retningslinjer og forskrifter for gjennomføring av loven, som rammet flere finansinstitusjoner i tillegg til PayPal.


Video: Shopify setup payments