I Denne Artikkelen:

Blant de ulike fradragene som står oppført på lønnssporet, kan du se SUI og SDI, som står for henholdsvis statlig arbeidsledighetsforsikring og statsforsikringsforsikring. Statens funksjonshemmedeprogrammer gir midlertidige fordeler til arbeid for ikke-arbeidsrelaterte skader.

Hva står SDI på min sjekkavdrag for?: statsforsikringsforsikring

Statens funksjonsforsikring kan trekkes fra lønnsslippet ditt.

Hva SDI gjør

Finansiert med fradrag fra arbeidslønn, gir SDI-programmene midlertidige ytelser til en ansatt som ikke kan jobbe på grunn av sykdom, skade eller tilstand som ikke er arbeidsrelatert. En arbeidsrelatert funksjonshemming vil bli administrert under en staters arbeidskompensasjonsprogram.

Stater med SDI-programmer

Mens alle 50 landene har statlige funksjonshemmedeforsikringsprogrammer, har ikke alle stater statsforsikringsforsikring. Fem stater pluss ett territorium krever en statsforsikringsskatt. De er New York, New Jersey, Rhode Island, California, Hawaii og Puerto Rico.

Tilbakebetalingskurser

Beløpet tilbakeholdt fra lønnsslippet ditt for SDI vil avhenge av hvor du bor. Hver stat setter sin egen tilbakeholdenhet. Den skattepliktige grunnlønnen, et beløp etter hvilket SDI ikke lenger er brukt, varierer også med staten (se Ressurser).


Video: