I Denne Artikkelen:

Hver stat gir sine borgere økonomiske, medisinske og sysselsettingsprogrammer og -tjenester. I Nord-Carolina driver instituttet for helse og menneskelige tjenester disse hjelpeprogrammene og benytter Eligibility Information System til å administrere data om alle borgere som mottar hjelp. Systemet tildeler et EIS-nummer til alle nord-Carolinian som søker om hjelp.

North Carolina Flag. Nærbilde.

North Carolina startet Eligibility Information System i 1982.

Hvem bruker det

Et EIS-nummer er en annen måte - i tillegg til navn og personnummer - at Helsedepartementet personlig identifiserer en nord-borger som mottar hjelp fra staten. Arbeidet for første familiehjelp, medisinsk hjelp, spesialhjelp, Medicare for foster- og adoptivbarn, og flyktninghjelpsprogrammer bruker alle EIS-systemet til å spore mottakere. Disse programmene bruker en persons EIS-nummer til å distribuere assistanse sjekker og Medicaid ID-kort, samt produsere saksbehandling og datarapporter.

Hvordan det fungerer

En North Carolina inntektsvedlikeholdsassistent går inn i hver programmottakerens informasjon i kvalifikasjonsinformasjonssystemet og er ansvarlig for at all informasjon som er oppgitt, er korrekt. Han tildeler også hver assistent mottaker anr EIS nummer før du legger inn søknaden i systemet. Informasjonen som er inkludert under en persons EIS-nummer, for eksempel inntekt og stillingsstatus, brukes også til å bestemme at personen er berettiget til visse programmer og hjelp.


Video: Dezmond Dez-Nummer eis