I Denne Artikkelen:

Mens de fleste enkeltpersoner og bedriftseiere kjøper forsikring for å dekke bestemte tap, tenker de ofte ikke på indirekte tap. Denne typen tap kan ha betydelig innvirkning på person- eller næringsfinansene.

Brennende ovn

Definisjon

Indirekte tap er en utgift forårsaket av skade eller skade på dekket folk eller eiendom, som ligger utenfor omfanget av dekket skade. Denne utgiften kan henføres til dekket tap, men er ikke en del av selve tapet.

Eksempel

Hvis en ovn på ovnen fanger opp og opprettholder skade, er skaden et direkte tap. Hvis røyk fra brannen skader restauranten og forårsaker operasjoner å stoppe i uker, er tapet av forretningsinntekter et indirekte tap.

Dekning

De fleste forsikringspolicyer gir ikke dekning for indirekte tap.

Finne dekning

Noen selskaper tilbyr påtegninger eller separate retningslinjer for å dekke indirekte tap for en tilleggspremie. Sørg for at politikken dekker alle typer indirekte tap som skyldes skade på dekket person eller eiendom.

Forsikringsbar risiko

En indirekte tapspolitikk vil bare dekke forsikringsmessige risikoer, som er de som kan henføres til skade på forsikrede eller eiendom. Tap som skyldes eksterne krefter som økonomiske nedgangstider, er ikke forsikringsmessige.


Video: Tradinghjørnet 3. juli 2018 - Fortsatt handelskrig og oversolgte markeder