I Denne Artikkelen:

Et forsikringsbinder er en juridisk kontrakt på én side utstedt av et forsikringsselskap eller selskap som bekrefter utstederens forpliktelse til å gi forsikring til den navngitte forsikrede. Det tjener som midlertidig forsikringsbevis - eller bindende dekning - til hele forsikringspolicen er offisielt utstedt.

Par med forretningsmann diskutere økonomi

Et forsikringsbinder gir midlertidig forsikringsbevis mens en policy utstedes.

Binder Grunnleggende

Bindemidler kan skrives for enhver type forsikring, inkludert eiendom, liv og helse. Uavhengig av dekningstypen, bør alle forsikringsbindere tydelig angi navnene på den forsikrede og forsikringsgiveren, omfanget og mengden av forsikring (dvs. hva dekkes og hvor mye) og tidsrammen for dekningsprosenten. Forsikringsbindere utstedes ofte for en første 30-dagers periode for å gi nok tid til at den formelle politikken skal fylles ut og gjøres tilgjengelig for forsikringstakeren.


Video: