I Denne Artikkelen:

Et forsikringsbevis utstedes av et privat forsikringsselskap eller megler for å gi forsikringsbevis. Personen som er oppført på forsikringsbeviset er kjent som innehaveren.

Par møte med finansiell rådgiver

Faktum

En forsikring sertifikat innehaver er den som har forsikringen.

Betydning

Sertifikatet for forsikring selv gir ingen rettigheter til innehaveren. Det er bare for informasjonsformål.

Egenskaper

Et forsikringssertifikat angir type forsikring, forsikringsbeløp, forsikringsselskap og kontaktinformasjon.

typer

Noen forsikringssertifikater kan vise flere enn en innehaver. Alle børsnoterte partier deler med det politiske eierskapet.

misforståelse

Et forsikringsinnehaver sertifikat er ikke det samme som noen som er utpekt som "i tillegg forsikret", noe som betyr at personen har blitt lagt til den opprinnelige politikken. For eksempel, når en part bruker en annen parts sted for å arrangere en begivenhet, blir den første parten ofte lagt til som en "tilleggsforsikret". I tillegg har forsikrede personer alle de samme rettighetene som den opprinnelige forsikringstakeren.

betraktninger

Forsikringssertifikatinnehavere vil ofte ønske at forsikringsselskapet skal kontakte dem dersom politikk kanselleres før utløpsdatoen. Imidlertid inneholder de fleste forsikringssertifikater en klausul om at selskapet bare vil "forsøke" å ta kontakt med innehaveren om kansellering.


Video: Geezers! (full-length movie)