I Denne Artikkelen:

En AARP-rapport fant at gjennomsnittlig inntekt for eldre amerikanere var $ 31.742 i 2012. Mens amerikanere i alderen 65 år og eldre i gjennomsnitt hovedsakelig er avhengige av trygdeordninger, trekker mange også inntekter fra andre kilder.

Senior voksenpar går over papirer i hjemmet med agent

Et par går over økonomi med en rådgiver.

Inntektskilder for eldre amerikanere

AARP-rapporten viste at 84 prosent av de eldre amerikanerne mottar trygdeordninger. Ytterligere inntektskilder kan inkludere renter på sparepenger, pensjoner, eiendommer, tillit og overlevende og veterans fordeler. I tillegg jobber folk i økende grad i sine seniorår. Den totale inntekten eldre amerikanere mottar fra å jobbe har doblet seg i nyere historie. I 1990 var dette beløpet 15 prosent av all inntekt av de over 65 år; i 2012 var det 30 prosent.

Planlegging for pensjonering

US Department of Labor konstaterer at amerikanere i gjennomsnitt bruker 20 år i pensjon. De fleste amerikanere har ikke beregnet inntektene de trenger i den perioden. AARP gir verktøy som inkluderer en online kalkulator for å hjelpe folk med å avgjøre om de sparer nok, hvor lenge pengene vil vare og hvor lenge de må være i arbeidsstyrken.


Video: