I Denne Artikkelen:

CalFresh, navnet på matstempelprogrammet i California, gir en månedlig mattilskudd til berettigede husholdninger. Familier kan bruke fordelene til å kjøpe maten de trenger for å holde seg godt nære. Kvalifikasjonskrav inkluderer inntektsrammer for å sikre at fordelene bare går til familier som ikke ellers ville ha råd til kjøpene.

Hva er California Food Stamp Income Reporting Threshold?: income

California familier som møter inntektsgrenser kan få fordeler til å kjøpe mat.

Bruttoinntekt

Den første inntektsberegningen av berettigelse for California matfrimærker er generell husstandsinntekt. Denne summen må ikke være høyere enn 130 prosent av føderalt fattigdomsnivå, med mindre husstanden inkluderer en person som kvalifiserer som eldre eller funksjonshemmede, i hvilket tilfelle grensen er 165 prosent av føderal fattigdom. For 2011, for eksempel, er den føderale fattigdomsgraden for en familie på fire $ 22 350. Med hensyn til CalFresh-berettigelse, kan denne familiens inntekt ikke overstige 130 prosent av det antallet, eller $ 29.055. Hvis familien inkluderer en funksjonshemmede eller eldre person, vil grensen være $ 36.877.

Netto inntekt

Hvis en familiens bruttoinntekt ligger innenfor rammen for støtteberettigelse, gjør staten deretter ulike fradrag for å avgjøre om husstanden kvalifiserer for matfrimer basert på nettoinntekt. Netto inntekt kan ikke overstige det føderale fattigdomsnivået for familiens husholdningsstørrelse. Fradragene inkluderer 20 prosent av arbeidsinntekt, et flatt fradrag på mellom $ 134 og $ 191 basert på husstandsstørrelse, og muligens lyskostnader, enkelte bruksutgifter eller telefonregninger, barnepass og en del av utgifter for lunger.

Inntektsfaktorer

En families bruttoinntekt inkluderer arbeidsinntekt og uopptjent inntekt, for eksempel trygd. Bare noen få kilder er unntatt fra inntektsevalueringen, inkludert ikke-monetære fordeler som måltider eller klær fra en veldedighet, hjelp med verktøy eller andre husholdningsutgifter, utsatt studielån og stipendier og stipend. Unntatte monetære fordeler inkluderer velgørende gaver som ikke overstiger $ 300 per kalenderkvartal og uregelmessig inntekt som ikke overstiger $ 30 per kvartal, og er for sjelden til å forutsi.

Ytterligere hensyn

Inntektene relativt nær netto inntektsgrensen vil redusere en families månedlige matstempelfordeler. California utpeker en families maksimale månedlige tildeling av matfrimerker basert på husholdningsstørrelsen ved hjelp av retningslinjer fra US Department of Agriculture's Food and Nutrition Service. En families faktiske ytelsesbeløp er maksimal tildeling minus 30 prosent av netto månedlig inntekt. Hovedprinsippet er at husholdninger med lav inntekt bør bruke omtrent 30 prosent av sine egne økonomiske ressurser på mat.


Video: Low-Skilled Workers Are Doomed Due To Minimum Wage Hikes Across The Country in 2018