I Denne Artikkelen:

En kommersiell livrente refererer til en kontrakt mellom en person og et selskap som selger finansielle produkter. Kontrakten fastslår at selskapet vil være ansvarlig for å foreta regelmessige utbetalinger til annuitants for en viss tidsperiode. Noen livrenter gir også fordeler etter døden.

Finansiell rådgiver og klient

Tidsperiode

Etter at du har kjøpt en kommersiell livrente, kan du kanskje begynne å motta betalinger umiddelbart, eller du kan velge å motta dem senere etter noen år.

Annuitetspriser

Kommersielle livrenteplaner fastslår vanligvis renten mens du antar at alle eiendelene vil bli konsumert innen utgangen av livrenteansvarens liv.

Støttemottakere

I noen tilfeller gir en kommersiell livrente hjelp til mottakerne av livrenteinnehaveren. Dette innebærer at når du kjøper en kommersiell livrente, er livrentehaveren pålagt å foreta betalinger for seg selv og etter døden.

Forskjellen mellom en kommersiell livrente og en gaveannuanse

I motsetning til en veldedig gave livrente som gir lave priser, betaler en kommersiell livrente vanligvis mye høyere priser. En gaveannuitet gir imidlertid flere skattefordeler sammenlignet med en kommersiell livrente.

Hvor finner man dem

Kommersielle annuiteter selges av banker og forsikringsselskaper. Du kan også finne noen livrente butikker online.


Video: A must see video