I Denne Artikkelen:

"Kostnadsbasert leverandørrefusjon" refererer til en felles betalingsmetode i helseforsikring. Under kostnadsbasert refusjon gjør pasientforsikringsselskapene utbetalinger til leger og sykehus basert på kostnadene til pasientens omsorg. Imidlertid vil forsikringsselskaper som bruker kostnadsbasert refusjon ikke betale for noe og alt. De betaler bare "tillatte kostnader", de som er definert som dekket i politikken.

Helsepersonell

Legene snakker om papirarbeid med sykehusrevisor.

Retrospektiv modell

Medicare, den føderale helsevesenet for amerikanere 65 og eldre, bruker kostnadsbasert leverandørrefusjon, som mange private helseforsikringsselskaper. Kostnadsbaserte systemer er retrospektive eller bakover: Dette betyr at de ser på hva som har skjedd i fortiden - omsorgen til en bestemt pasient, samt kostnadene ved ulike tjenester - og foretar betalinger basert på det. Alternativet er et "prospektivt" betalingssystem, hvor et forsikringsselskap betaler leverandører basert på omsorg pasienten forventes å motta. For eksempel vil det betale en viss sum penger for en pasient innrømmet med hjerteinfarkt, uavhengig av de faktiske kostnadene som oppstår.

Vurdere metoden

Kostnadsbasert refusjon forsikrer helsepersonell om at de vil bli betalt for kostnadene ved tjenestene de tilbyr, så lenge de er tillatt. Det sikrer også pasienter at omsorgen de mottar vil bli betalt for. Noen forsikringsselskaper, særlig i administrerte omsorgsplaner, betaler på en "capitation" basis, der tilbydere mottar et fast beløp per måned basert på antall personer som er innmeldt i en plan.


Video: