I Denne Artikkelen:

Medicare er et føderalt program som gir helsevesenet dekning til folk i alderen 65 år og eldre, så vel som funksjonshemmede voksne. Medicaid er et kombinert føderalstatsprogram som dekker lavinntektsfolk uavhengig av alder. På grunn av overlapping i støtteberettigelse kan enkelte mennesker være dekket av begge programmene.

To forskjellige programmer

Håndtering av overgangskrav

Skritt

Regler for crossover krav er fastsatt av føderale sentre for Medicare & Medicaid Services. Helsepersonell sender alle crossover krav til Medicare. Medicare vurderer kravet, betaler sin del av regningen, og sender deretter gjenværende krav til Medicaid. Hvor mye Medicaid vil betale - om noe - avhenger av reglene i staten der kravet ble arkivert. Når Medicaid har håndtert sin del av regningen, er kravet stengt, og leverandøren kan fakturere pasienten eller den pasientens supplerende forsikringsselskaper for ubetalte deler.


Video: CROSSOVER 1x01 - Dai pugni di Kenshiro alle lame di Predator