I Denne Artikkelen:

Avskrivninger er et regnskapskonsept som bedrifter bruker til å spre kostnadene til et stykke eiendom over en tidsperiode. Hensikten er å tillate bedrifter å ta et årlig fradrag for slitasje på en eiendel. Internal Revenue Service tilbyr retningslinjer for hva som kan avskrives, samt metodene og estimerte liv. En hestevogn kan avskrives for føderal inntektsskatt hvis den brukes i en inntektsgivende aktivitet. Det er viktig å merke seg at en hestevogn som brukes til personlige aktiviteter, ikke kan avskrives på en føderal inntektsavkastning.

Hva er avskrivningene på en hestevogn?: hestevogn

En hestevogn brukt i en bedrift kan avskrives for føderal skatt på inntektsskatt.

Avskrivbar grunnlag

Avskrivningsgrunnlaget for en eiendel er det totale kapitalbeløpet som trekkes årlig over aktivets løpetid. Vanligvis er dette bare kjøpesummen til hestevognen. Imidlertid vil spesielle forhold som å konvertere hestevognen fra personlig bruk eller motta den som følge av en byttehandel, justere grunnlaget. Hvis tilhengeren er konvertert fra personlig til forretningsbruk, vil grunnlaget være den rettferdige markedsverdien på konverterings tidspunktet. Hvis du handlet noe for tilhengeren, for eksempel en hest verdt $ 7000, vil grunnlaget bli den rettferdige markedsverdien av den omsatte eiendommen, i dette tilfellet $ 7000.

Federal Depreciation Methods

Hvis virksomheten din bruker en hestevogn i sin virksomhet, tillater IRS deg å avskrive grunnlaget for den tilhengeren over en femårsperiode. De to ulike metodene for å beregne denne avskrivningen er den 150 prosent avtagende balansen og den lineære metoden. Den 150 prosent avtagende balansen er en akselerert avskrivningsmetode som gir et større fradrag i de tidligere årene av eiendelen. Den rette linjemetoden sprer kostnadene jevnt over aktivets levetid, og er den mest brukte metoden på grunn av sin enkelhet. For eksempel vil årlig avskrivningsfradrag for en $ 10 000 hestevogn være $ 2000 ($ 10 000/5 år = $ 2000 / år).

§ 179 Avskrivningsvalg

Seksjon 179 i IRS-skattekoden tillater skatteytere å bekoste hele anskaffelsen av en eiendel i inneværende år, i motsetning til å avskrive kostnaden over brukstidspunktet. Dette fradraget kan kun tas på eiendeler som brukes mer enn 50 prosent for virksomheten. Fradragsbeløpet er begrenset til den minste av skattepliktig inntekt som opptjent av virksomheten eller $ 500 000 for skatteåret 2010.

Fradragssted på ditt føderale retur

Det føderale skattefradrag for avskrivninger, uansett hvilken metode som er valgt, vil bli tatt på skjema 4562. Hvis du driver din virksomhet som enesjef, vil avskrivningsutgiften beregnet på skjema 4562 overføres til linje 13 i 2010-skjema C. Hvis Virksomheten din er organisert som et eget foretak, vil avskrivningsutgiften fortsatt overføres fra skjema 4562 til riktig linje på virksomhetsskatten.


Video: