I Denne Artikkelen:

Omfattende og kollisjonsforsikring dekker både skade eller tap til en bil forsikret av en hvilken som helst type dekning. Loven krever ikke omfattende eller kollisjonssikring. Selv om det er noen likheter i begge typer retningslinjer, finnes det mange forskjeller.

Forsikringsjustering

Kollisjon Bilforsikring

Kollisjonsforsikring betaler for reparasjon av forsikret bil når den er skadet i en kollisjon.

Omfattende Bilforsikring

Omfattende bilforsikring betaler for skade eller tap av en forsikret bil forårsaket på annen måte enn en bilkollisjon.

Kollisjonstrygging

Kollisjonsdekning omfatter kollisjoner med en annen bil, et tre, en lysstolpe, en bygning eller en annen type gjenstand.

Omfattende dekning

Omfattende dekning omfatter skade eller tap som skyldes brann, flom, stormer, hærverk, tyveri, opptøyer eller dyr.

Kollisjonskostnad

Kollisjonspolitikk koster mer enn omfattende retningslinjer. Biler som har en verdi mindre enn $ 2000, bør ikke dekkes av kollisjonssikring, da kostnaden av forsikringen kan overstige kostnaden ved å reparere eller erstatte bilen hvis den er skadet i en kollisjon.

Omfattende kostnad

Omfattende politikk har relativt lave kostnader. På grunn av den lave kostnaden for politikken, har mange bileiere full forsikring uavhengig av bilens alder.


Video: