I Denne Artikkelen:

Feil og unnlatelser forsikring dekker fagfolk for feil eller oversikter som oppstår når du leverer tjenester. Det dekker vanligvis kostnadene for juridisk forsvar, dommer og bosetninger. Denne beskyttelsen er viktig hvis du påtar deg betydelig risiko for ansvar i ditt yrke.

Medisinsk jobb

En medisinsk faglig signerer et dokument

Malpracticeforsikring

E & O forsikring er kjent av noen få navn. Medisinsk fagfolk - inkludert leger, tannleger og kirurger - vanligvis kjøpe en form for ansvarsforsikring kjent som feilbehandling forsikring. Helsepersonell står overfor potensielle søksmål når deres omsorg bidrar til helseproblemer eller når de ikke klarer å behandle en pasient effektivt. Malpractice dekning er ofte dyrt basert på høy risiko for forsikringsselskaper å betale ut krav.

Professional Liability Insurance

Den andre generelle kategorien for E & O-forsikring er kjent som profesjonell ansvarsforsikring. Mange fagfolk - inkludert advokater, ingeniører og regnskapsførere - kjøper disse retningslinjene. Formålet med beskyttelsen er å betale for kostnader som oppstår når den profesjonelle gjør en skadelig feil. En ingeniør kan møte et søksmål hvis han gjør en tegning som bidrar til en større bygning eller brofeil. Når din karriere involverer levering av tjenester til andre, har du eksponering for søksmål. Profesjonelt ansvar reduserer din personlige risiko.


Video: Hull i HELPs forsikring: Saksøker ikke meglere